Przyszłość koncepcji INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Zdobyte doświadczenia oraz dalsze działania

Środa, 30 czerwca, 2021

Przyszłość koncepcji INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Zdobyte doświadczenia oraz dalsze działania

Środa, 30 czerwca, 2021

O WYDARZENIU

Dziękujemy wszystkim za udział w konferencji! Celem tego wydarzenia było zaprezentowanie różnych doświadczeń i wyników płynących z wdrażania inteligentnej specjalizacji oraz debata na temat przyszłości koncepcji S3 w rzeczywistości po COVID-19, nowych wyzwań i polityk europejskich, które powinny być częścią koncepcji S3. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli państw członkowskich UE – administracji publicznej oraz interesariuszy pochodzących ze świata biznesu i nauki.

Na dole strony znajdą Państwo nagranie z wydarzenia oraz prezentacje prelegentów do pobrania.

AGENDA

10.00 – 10.10

Powitanie i otwarcie konferencji

 • Powitanie – Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu,  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Wprowadzenie do sesji – Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

10.10 – 11.40

Wyniki podejmowanych działań i refleksje w zakresie koncepcji inteligentnej specjalizacji S3

 • W kierunku Nowej Rzeczywistości poprzez europejską transformację przemysłową – Dominique Foray, École Polytechnique Fédérale de Lausanne – 45 min.
  Czy koncepcja inteligentnych specjalizacji spełnia swoją rolę w świetle rozwoju gospodarczego regionów UE? Czy jest potrzeba modyfikacji zaproponowanego podejścia? Czy koncepcja S3 ewoluowała na przestrzeni lat? Czy koncepcja S3 przystaje do wyzwań świata postcovidowego i transformacji przemysłowej?
 • Przyszła rola S3 oraz zmiany w Polityce Spójności – Peter Berkowitz, DG REGIO, Komisja Europejska- 30 min.
  Jakie są nowe elementy w Polityce Spójności 2021-2027 w odniesieniu do koncepcji S3? Jak można lepiej stymulować rozwój innowacyjności poprzez S3 w programach finansowanych przez UE? Jaka powinna być odpowiedź strategii S3 na transformację przemysłową i cyfrową?

Sesja Q&A – 15 min.

11.40 – 12.20

Przyszłe wyzwania i możliwości w ramach inteligentnych specjalizacji

 • Jak zmienić świat poprzez S3? – Łukasz Marć, Bank Światowy – 10 min.
  Jak mierzyć wpływ S3 na rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy? Jak zidentyfikować pełne korzyści z inwestycji w S3?
 • Mapowanie trendów przyszłości – sygnały, czynniki rozwoju oraz odpowiedzi na zmieniające się trendy – Natalia Hatalska, Infuture Institute – 10 min.
  Jakie są obecne technologiczne trendy? Jakie są ich możliwości rozwoju i wpływ na wzrost gospodarczy i konkurencyjność?
 • W kierunku wspólnego dobra – kontrybucja S3 w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju – Monika Matusiak, Joint Research Centre, Komisja Europejska – 10 min.
  Jak sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju w kontekście przemian technologicznych? Jak zachęcać przedsiębiorstwa do promowania zrównoważonego podejścia w niepewnych czasach COVID-19 i w świecie postpandemicznym?

Sesja Q & A – 10 min.

Podsumowanie I zamknięcie konferencji

 • Refleksje z dyskusji oraz podsumowanie – Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
12.20 – 12.30

AGENDA

10.00-10.10

Powitanie i otwarcie konferencji

 • Powitanie – Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu,  Minister Rozwoju, Pracy I Technologii
 • Wprowadzenie do sesji – Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

10.10 – 11.40

Wyniki podejmowanych działań i refleksje w zakresie koncpecji inteligentnej specjalizacji S3

 • W kierunku Nowej Rzeczywistości poprzez europejską transformację przemysłową – Dominique Foray, École Polytechnique Fédérale de Lausanne – 45 min.
  Czy koncepcja inteligentnych specjalizacji spełnia swoją role w świetle rozwoju gospodarczego regionów UE? Czy jest potrzeba modyfikacji zaproponowanego podejścia? Czy koncpecja S3 ewoluowała na przestrzeni lat? Czy koncpecja S3 przystaje do wyzwań świata postcovidowego i transformacji przemysłowej?
 • Przyszła rola S3 oraz zmiany w Polityce Spójności – Peter Berkowitz, DG REGIO, Komisja Europejska- 30 min.
  Jakie są nowe elementy w Polityce Spójności 2021-2027 w odniesieniu do koncepcji S3? Jak można lepiej stymulować rozwój innowacyjności poprzez S3 w programach finansowanych przez UE? Jaka powinna być odpowiedź strategii S3 na transformację przemysłową i cyfrową?

Sesja Q&A – 15 min.

11.40 – 12.20

Przyszłe wyzwania I możliwości w ramach inteligentnych specjalizacji

 • Jak zmienić świat poprzez S3? – Lukasz Marć, Bank Światowy – 10 min.
  Jak mierzyć wpływ S3 na rozwój społeczny, gospodarczy I środowiskowy? Jak zidentyfikować pełne korzyści z inwestycji w S3?
 • Mapowanie trendów przyszłości – sygnały, czynniki rozwoju oraz odpowiedzi na zmieniające się trendy – Natalia Hatalska, Infuture Institute – 10 min.
  Jakie są obecne technologiczne trendy? Jakie są ich możliwości rozwoju i wpływ na wzrost gospodarczy i konkurencyjność?
 • W kierunku wspólnego dobra – kontrybucja S3 w wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju – Monika Matusiak, Joint Research Centre, Komisja Europejska – 10 min.
  Jak sprostać wyzwaniom zrównoważonego rozwoju w kontekście przemian technologicznych? Jak zachęcać przedsiębiorstwa do promowania zrównoważonego podejścia w niepewnych czasach COVID-19 i w świecie postpandemicznym?

Sesja Q & A – 10 min.

12.20 – 12.30

Podsumowanie I zamknięcie konferencji

 • Refleksje z dyskusji oraz podsumowanie – Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji I Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy I Technologii
PRELEGENCI

Beata Lubos

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Dominique Foray

École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Peter Berkowitz

DG REGIO, Komisja Europejska

Lukasz Marc

Łukasz Marć

Bank Światowy

Natalia Hatalska

Infuture Institute

Monika MAtusiak

Monika Matusiak

Joint Research Centre, European Commission

NAGRANIE Z KONFERENCJI

PLIKI DO POBRANIA

Skip to content